DERNEK MAKBUZU BASIMI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR ?
Dernek makbuzu nasıl bastırabilirim ?
Dernek makbuzu nerede bastırabilirim ?

Efendim merhaba ben özmecan matbaacılık ve reklam'dan ilker.

Uzunca bir süredir " MALİYE İLE ANLAŞMALI MATBAA " olduğumuz için Mali matbuu evrak basımı yapmaktayız.

Fakat Prosüdürler sürekli değişiyor 2022-2023 itibarı ve her yıl düzenli olarak yeni değişen prosüdürleri öğrenip güncelleme yapmaktayım

Yine teyid için hem babama,hemde matbaacılar odası,Dernekler masasından ' da aldığım bilgiler doğrultusunda

Aşağıda gerekli evrakları sizlere yazıyorum.

DERNEK MAKBUZU BASIMI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR ?

Dernek makbuzu nasıl bastırabilirim ?
Dernek makbuzunu MALİYE İLE ANLAŞMALI MATBAALAR basabilirler.

Dernek gelirleri, üye ödentisi (aidat), dernek faaliyetleri sonucunda veya dernek malvarlığından elde edilen gelirler ile bağış ve yardımlardan oluşur.
Dernek gelirleri alındı belgesi ile tahsil edilir.
Dernekler tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri Ayni Yardım Teslim Belgesi ile yapılır.
Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneklere yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise Ayni Bağış Alındı Belgesi ile kabul edilir.
Her dernek bağış – yardım giriş çıkışlarında kullanılmak üzere bazı matbuu evrakların kullanımıyla yükümlüdür. Bu evraklar aşağıdaki gibidir.

DERNEKLERDE KULLANILAN MAKBUZLAR 

Dernek Gelirleri alında makbuzu ( ALINDI BELGESİ )
Ayni yardım teslim belgesi
Ayni bağış alındı belgesi
Dernek gelir makbuzu
Dernek gider makbuzu

Yukarıda belirttiğim makbuzlar genel olarak 1 asıl 1 suret şeklinde 2 nüsha 50'li olarak basılmaktadır.


DERNEK MAKBUZU BASIMINDA GERELİ BELGELER NELERDİR ?

Karar defterinin ,karar alınan ilk sayfanın fotokopisi 
Dernek makbuzunun matbaa tarafından basılmasına ilişkin safanın karar fotokopisi ( Karar metni ) 
Faaliyet belgesi 
Dernek başkanı nın kimlik fotokopisi ve Almaya gelecek üye veya başkanın defterleri almaya geldiğinde imza ve dernek kaşesi 

Dernek makbuzunu alırken ?

Dernek defterleri almaya geldiğinde imza ve dernek kaşesi ile anlınır
Ayrıca tarafımızca düzenlenmiş olan belgeye alıcak kişinin kimlik fotokopisiyle  TESLİM TUTANAĞI'na imza atması gereklidir.


Dernek makbuzu basım kararı nasıl alınır ?

Matbaa’da basılmak üzere Seri A numara x’den (000001) y’ye(000500), x(10) cilt xxxxxxxxx
( Dernek Makbuzu, Dernek Gelirleri Alındı Belgesi vb.) basılmasına, belgelerin basımı ve teslim alınması ile ilgili xxxxxxxxxxx
( Ad- Soyad)’ın yetkilendirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

şeklinde karar alınarak, dernek başkanı,başkan yardımcısı,dernek sekreteri,üye vs imzalamaktadır.
dernek makbuz bildirimi tarfımızca yapılmaktadır.
Bu işlemlerde yapılacak hata veya eksiklik büyük yaptırımlar ve cezalarla karşı karşıya kalınmasına sebep olmaktadır.
Bu yüzden dernek makbuzu basımları için tecrübeli Anlaşmalı matbaalar ile çalışmanızı tavsiye ederiz.

Dernek makbuz örnekleri 
Dernek tutanağı vb örnekleri sizinle paylaşacağım.

Saygılarımlar, İlker Taylan
Özmecan matbaacılık Tur.Gıd.San.Tic.Ltd.Şti.