Karşıyaka Matbaa & Dijital Baskı

Dernek Makbuzu


Dernek Makbuzu

"Dernek makbuzu", bir dernek veya kulüp tarafından bir üye veya üye olmayan bir kişiden alınan bir hizmet veya ürün karşılığı yapılan ödemeye dair düzenlenen bir dekont veya fatura belgesidir. Dernek makbuzu, derneğin adı, tarih, ödenen tutar, sağlanan hizmet veya ürünün açıklaması ve ödemeyi yapan kişinin adı gibi bilgileri içerir. Dernek makbuzu, dernek ve ödeme yapan kişi için önemli bir belgedir çünkü işlemi kanıtlar ve muhasebe ve vergi amaçları için kullanılabilir.

Dernek makbuzunda karar nasıl alınır ?

Dernek makbuzu, bir ödeme belgesidir ve genellikle dernek yönetim kurulu tarafından hazırlanır. Dolayısıyla, dernek makbuzunda bir karar alınması beklenmez. Ancak, dernek yönetim kurulu, dernek makbuzunun hazırlanması ve düzenlenmesiyle ilgili olarak alınacak kararlar için toplanarak bir karar alabilir. Örneğin, dernek üyelerinin aidat ödemeleriyle ilgili bir karar almak için yönetim kurulu bir toplantı yapabilir ve bu toplantıda aidat miktarı, ödeme şekli, ödeme süresi gibi konularda kararlar alabilir. Bu kararlar doğrultusunda, dernek makbuzları hazırlanabilir ve ödemelerin alınması sağlanabilir.

Dernek Kaç kişi ile kurulur ?  ( Kaynak : 

Türk Medeni Kanunu'na göre, bir dernek kurulabilmesi için en az yedi gerçek kişinin bir araya gelmesi gerekmektedir. Bu yedi kişiden biri derneğin tüzüğünü hazırlamak ve diğer altı kişi de tüzüğü kabul etmek için imza atmaları gerekmektedir. Bu şekilde tüzük hazırlandıktan ve imzalandıktan sonra, dernek resmi olarak kurulmuş olur. Ancak, derneğin faaliyetlerini sürdürebilmesi için, tüzükte belirtilen diğer şartları da yerine getirmesi gerekir. Bu şartlar arasında dernek organlarının belirlenmesi, yönetim kurulunun seçimi, kayıt işlemlerinin tamamlanması ve gerekli izinlerin alınması gibi adımlar yer alabilir.Dernek makbuzunun basılma süresi, derneğin yasal kayıtlarını tutmak ve muhasebe kayıtlarını düzenlemek amacıyla oluşturulması gereken belgeler arasındadır. Türk Ticaret Kanunu'na göre, derneklerin hesap dönemi takvim yılıdır. Dolayısıyla, her hesap dönemi sonunda, dernek makbuzları da dahil olmak üzere, derneğin finansal kayıtlarını tutmak için gerekli belgelerin hazırlanması ve düzenlenmesi gerekmektedir. Bu süreç, hesap dönemi bitiminden itibaren en geç dört ay içinde tamamlanmalıdır. Örneğin, hesap dönemi 31 Aralık'ta sona eren bir dernek için, dernek makbuzları dahil tüm finansal kayıtların 30 Nisan'a kadar hazırlanması ve düzenlenmesi gerekmektedir.

 

Bir dernek kurmak için gerekli belgeler ve işlemler şunlardır:

  1. Dernek Tüzüğü: Dernek tüzüğü, derneğin amaçlarını, faaliyetlerini, yönetim organlarını ve üyelik haklarını belirten resmi bir belgedir. Tüzük, dernek üyeleri tarafından hazırlanmalı ve kabul edilmelidir.

  2. Dernek İç Yönetmeliği: İç yönetmelik, derneğin tüzüğünde yer almayan ayrıntıları düzenleyen bir belgedir. Bu belge, derneğin faaliyetlerinin nasıl yürütüleceğini, üyelerin hak ve sorumluluklarını ve yönetim organlarının görevlerini açıklar.

  3. Dernek Kuruluş Dilekçesi: Dernek kuruluş dilekçesi, derneğin kuruluşuna ilişkin talebi resmi olarak ifade eden bir belgedir. Dilekçede, derneğin adı, amaçları, merkezi, yönetim organları ve üyeleri hakkında bilgi verilir.

  4. Kurucu Üyelerin Kimlik Belgeleri: Derneğin kuruluşunda, en az yedi kurucu üyenin kimlik belgeleri gereklidir. Bu belgeler, kimlik kartı veya pasaport gibi resmi bir belge olabilir.

  5. İmza Beyannameleri: Kurucu üyelerin imza beyannameleri, dernek tüzüğünü kabul ettiklerine ve derneği kurmak için bir araya geldiklerine dair açık bir beyan içermelidir.

  6. Dernek Kayıt Formu: Dernek kayıt formu, derneğin adını, adresini, amacını, faaliyetlerini, yönetim organlarını ve üyelerini belirten resmi bir belgedir. Bu belge, derneğin kaydının yapılması için gerekli olan bilgileri içermelidir.

  7. Dernek Başvuru Formu: Dernek başvuru formu, derneğin resmi olarak kaydedilmesi için başvuruda bulunanların iletişim bilgilerini ve dernek hakkında diğer önemli bilgileri içermelidir.

Bu belgelerin yanı sıra, derneğin resmi olarak kaydedilmesi için gerekli olan diğer izinler ve belgeler de olabilir. Bu izinler ve belgeler, derneğin faaliyet göstereceği alana ve kuruluş yerine göre değişebilir.

Dernek Makbuzu Modelleri